Anna Choińska

Tkanki Sukcesu

Autorska metoda

TKANKI SUKCESU Anna Choińska

to odpowiedź na czas głębokich zmian,
zachodzących coraz bardziej w życiu wielu ludzi,
to wyjątkowy projekt, dzięki któremu możemy
odnaleźć drogę do bycia wolnym we własnym życiu
oraz do świadomego kreowania
osobistych ścieżek przeznaczenia.

Czym są „TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA”?
Wszyscy, mniej lub bardziej świadomie, przenosimy naszą przeszłość, nasze historie rodowe na obszar zawodowy, do przestrzeni naszego sukcesu oraz spełnienia.

Tkanki sukcesu to 9 punktów, swoista checklista, sprawdzająca czy i na ile jesteśmy obecni we własnym życiu, biznesie oraz sukcesie, a na ile nasz umysł, nasze serce oraz nasze ciało tkwi w historiach rodzinnych, w przeszłości.

Biznes, tak jak sukces – zawodowy czy osobisty – ten, który nazywamy naszym osobistym spełnieniem, potrzebuje wolności od tego, co już było. Od naszego utknięcia, od zatrzymania, od zamrożenia, od dawnej już traumy. „TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA” wskazują drogę wyjścia z impasu przeszłości. Wspierają w puszczeniu dawnych zdarzeń. Odważają do uwolnienia się ze skostnienia traum.


Ilu ludzi przyznaje się świadomie, nareszcie dorośle, do tego, że przyrastają do rodziny, do jej sumienia i jej zasad, do drzewa rodowego jak huba?

Za każdym razem, kiedy tylko nie realizują swojego osobistego potencjału, swoich możliwości, jakości oraz talentów zatrzymują się w imię kogoś lub czegoś w przeszłości.

Nazywamy to w Instytucie „niewidząca miłość dziecka”.

Jednak kiedy pozostają w niewidzącej miłości dziecka, pozostają w Losie. Pozostając zaś w Losie, pozostają w przeszłości.

Żyją w tu i teraz nieobecny, przytwierdzony, zamroczony.

Jak mamy zatem rozglądać się za Przeznaczeniem, za byciem uzdrawiającym, leczącym, wspierającym, pomagającym i wolnym człowiekiem, jeżli mnie, jako mnie, nie ma tu i teraz, bo jestem tam, pośród wielu, z których przychodzę?

Budowanie biznesu z nieuświadomionymi połączeniami z przeszłością na poziomie duszy, serca a nawet ciała powoduje bardzo często na przykład taką sytuację, że nagle moja koleżanka z pracy na głębszym poziomie jest moją matką, z którą mam trudną albo ciężką relację. Albo szef, który jest agresywny pokazuje mi jakiegoś wykluczonego z rodziny mężczyznę, który na przykład stosował przemoc.

Takie schematy przychodzą z głębi serca dziecka w nas i przenoszone do dorosłości potrafią działać latami, a uda się nam pójść, zobaczyć, poczuć otworzyć na nowe, przychodzące wraz ze zdaniem w kierunku tej koleżanki albo tego szefa: z nami to nie ma nic wspólnego.

Przychodzę z uświadomienia, że tworzenie ciężkich relacji w życiu tej koleżanki, albo atmosfery przekraczania granic przez szefa jest ich osobistym połączeniem z kimś z rodu.

Okazuje się tym samym ostatecznie, że wszystko jest historią jakiejś miłości.

Kiedy ta miłość każe się bać, ukrywać, złościć, niszczyć, wchodzić w niemoc w obliczu naszych relacji zawodowych, wtedy działa nic innego jak coś, co ja nazywam w Instytucie „niewidząca miłością dziecka”. Miłością, która potrafi doprowadzić nas na granice osobistych możliwości.

Dopiero zobaczenie głębszych i szerszych kontekstów rodowych otwiera nas na widzącą miłość dorosłego serca, co zaś rozpoczyna proces uzdrawiania na wielu poziomach i w zupełnie nowych przestrzeniach.

Zapytaj się siebie na przykład:

Gdzie siebie czujesz bardziej – tu czy gdzieś daleko?

Czy jesteś w miejscu, w którym jesteś gotowa / gotowy odpowiedzieć na wezwanie do uzdrawiania siebie, swojej rodziny i przeniesienia go na poziom biznesowy?

Czego lub kogo Ci tam brakuje albo na co czekasz?

Na jaką pomoc czekasz albo od czego uzależniasz ozdrowienie?

Jakie pytania rodzą się w Tobie często z frustracji i niemocy?

Jak długo dasz radę jeszcze trwać w impasie?

Co czujesz, kiedy wracasz wciąż i wciąż do tych samych lub podobnych zdarzeń w życiu codziennym w relacjach, związkach w biznesie i w spełnieniu?

Gdzie jesteś, kiedy nie ma Cię tutaj, w Twoim własnym życiu?

Czyje myśli, zdania i przekonania słyszysz w sobie?

Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi podczas spotkania i / lub kursu „TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA”

„TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA” powstały w odpowiedzi na to, co czuje bardzo wiele osób w ostatnim czasie przełomów.

Uruchamiają dialog wewnętrzny, refleksje oraz wiele pytań osobistych.

Pokazuje, gdzie każda z nas jest, zwłaszcza wtedy kiedy wciągają go skrajności emocji i / lub zachowań.


Jak pracujemy podczas kursu „TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA”?

Każdy moduł rozpoczyna się od wyjaśnienia kontekstów oraz dynamik rodowych w obrębie poszczególnej tkanki. Opis opiera się na doświadczeniach zdobytych zarówno od moich nauczycieli podczas osobistej drogi rozwoju, jak i na moich własnych odkryciach, przychodzących wraz z kolejnym klientem, wraz z kolejnym człowiekiem i jego historią miłości. Opowiadam o stopniach prowadzących do sukcesu jako nauczyciel i uczeń. Jako kobieta, która przeszła przez proces odnawiania poszczególnych tkanek i jako człowiek doświadczający życia w swojej pełni. Mówię zarówno jasno i klarownie, wręcz jak wykładowca, ale też wchodzę na głębsze przekazy, budując czasami zdania, które mają za zadanie ominąć logikę, by trafić wprost do serca.

Poczęci wprowadzającej prowadzę moją autorską medytację do danego tematu. To „wewnętrzne podróże”, których uczyłam się od samego Hellingera, ale są też zapisem bazującym na moich osobistych jakościach pracy z obrazem i słowem. Dobierane są nie tylko często do tematu, ale też do danego człowieka, jego możliwości oraz do poziomu jego kanałów percepcji. Czasami medytacja jest głębokim doświadczeniem połączenia z emocjami ukrytymi pod wieloma warstwami, czasami to zwyczajne słuchanie moich słów, aby pojąć coś na poziomie umysłu, zanim serce odważy się poczuć moc przekazu.

Kolejnym krokiem są zadania do pracy nad sobą. Jako nauczyciel, pedagog, mam łatwość w tworzeniu narzędzi do pogłębiania osobistych procesów uzdrawiania. Kreuję je wręcz z każdym klientem na nowo, tworzę tak, aby stały się kotwicą nowych przyzwyczajeń, albo fundamentem nowych działań. Opieram je na zasadach funkcjonowania umysłu, na wizualizacjach, na tzw. zdaniach mocy, łącząc z pracę z ciałem lub działaniem, które najgłębiej transformuje proces zmiany. Pobudzają do myślenia, czucia i tworzenia nowych ścieżek neuronalnych.

Ostatnia część to cytaty. To słowa moich nauczycieli zapamiętane w sercu i umyśle, albo moje własne przychodzące z głębszych wglądów w tzw. polu rodowym. Są domknięciem i uświadomieniem głębszego znaczenia każdej tkanki. Są kropką nad „i” naszych decyzji, co do dalszej drogi. Są moim wielkim podziękowaniem za każde olśnienie, które wolno mi zdobywać dzięki każdemu człowiekowi, który przychodząc na spotkania ze mną, ufając i podążając za mną. Są cudownym sposobem pomnażania dla wielu poprzez dzielenie się!

Kurs online znajdziesz tutaj: Kurs (online) TKANKI SUKCESU

To wyjątkowy i jedyny taki projekt w Polsce

we wspópracy z Agni Ajurweda Maria Nowak – Szabat.

Dla każdego, kto potrzebuje najpierw sam, krok po kroku, zanim zwróci się o wsparcie, głębsze wyjaśnienia albo uwalniającą pracę nad ostatecznym wyjęciem ze wzorców.

Jak pracujemy podczas indywidualnej sesji biznesowej „TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA”?
Nasze spotkanie jest szkoleniem, jest szansą na zdobycie wiedzy w szerszym zakresie, jest możliwością odkrywania głębszych kontekstów budowania sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Możliwe jest zarówno w Instytucie na rzecz Pojednania w Rodzinie, jak i w formie szkolenia online na platformie zoom. Bez wątpienia preferuję bycie razem i możliwość wspótworzenia każdego kroku w bliskości, jednakże ilość zapytań o naukę „Tkanek” od osob z zagranicy dała mi odwagę do otwarcia się również na działania online.

Czas trwania sesji to 4 – 4.5 godziny ( zarówno offline, jak i online)

Przechodzimy przez każdą tkankę, każdy kolejny temat, badając wnikliwie miejsce w którym mogły powstać utknięcia. Szukamy zatrzymania oraz wycofania się potencjału tworzenia, życia w pełni i rozwoju w czasie naszej podróy przez życie do teraz. Dodatkowo badamy też, na poziomie dynamik to, co zadziewa się w firmie lub organizacji na poziomie nieuświadomionych ruchów wewnętrznych, nazywanych przeze mnie też często „DNA BIZNESU”. Układamy na nowo „informację genetyczną firmy” ( Anna Choińska) w szerszym kontekście, aby mogła rozpocząć nowe, zdrowsze funkcjonowanie. Abyśmy my sami mieli nareszcie szansę ruszyć na szersze wody, otworzyć się na większy przepływ, uwolnić od balastu zatrzymującego nas do pełni rozkwitu.

TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA zaczynają się od słowa TAK na poziomie zerowym i kończą słowem TAK na poziomie dziewiątym. Poszczególne tkanki nazwałam następująco:
0) JESTEŚMY GOTOWI!
1) ZACZYNAMY!
2) ZBIERAMY LUDZI!
3) WIEMY JAK!
4) ROBIMY!
5) WIEMY DOKĄD!
6) JESTEŚMY WSPARCIEM!
7) MAMY PEŁNĄ JASNOŚĆ!
8) POMNAŻAMY DALEKO PONAD!
9) JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

Szkolenie TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA jest dla bardzo odważnych. Dla osób, które gotowe są spojrzeć głębiej, na szersze konteksty, na często niepojęte połączenia tego, co osobiste z tym, co zawodowe. To wspólny czas odkrywania nowych szans i ścieżek.

Marzy mi się, aby każdy kto zmierza ku więcej lub pragnie wypłynąć na szersze wody, przed dalszą podróż uporządkował swoją przeszłość, by nareszcie stanąć we własnym życiu, na własnym fundamencie, bezpiecznie i spokojnie wśród wielu, czerpiąc kreatywność i mądrość w nowym formacie biznesu z zasobów własnego, dorosłego, przebudzonego serca.


UWAGA!
TKANKI SUKCESU ANNA CHOIŃSKA służyć mogą również jako proces rozwojowy w drodze do wzrastania w obszarze osobistym.


Tkanki pozostają te same, jednak konteksty pokazywane są w inny, mniej zawodowy, sposób. To swoista checklista, GPS na życie w miłości, w związkach, w macierzyństwie, ale też w procesie zdrowienia z chorób. Przejście ze mną poszczególnych tkanek pomaga ułożyć na nowo obraz siebie, jako człowieka w drodze do uwolnienia się z przeniesionej na dorosłe życie miłości dziecka. Miłość, relacje, dzieci, zdrowie – potrzebują nas odważnych i dorosłych. Świadomych mocy naszego osobistego przeznaczenia ponad losem, który bierzemy na siebie z historii rodowych.

Miejsce: online lub offline
Czas trwania sesji: 4.5 – 5 godzin
Cena: 1600 zł
Zapisy u koordynatorki:

Anna Koppeltel. 504-278-589biuro@choinska.com.plpn – pt godz. 9 – 17

Wyślij zgłoszenie przez formularz