TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej

Czym są „TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej ”?

TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej, to autorska metoda pracy terapeutycznej, łącząca elementy ustawień systemowych Berta Hellingera, metody pojednania Jiriny Prekop, z własnym podejściem, wypracowanym przez wieloletnie szkolenia i doświadczenie terapeutyczne.

TKANKI SUKCESU to 9 punktów, swoista checklista, sprawdzająca czy i na ile jesteśmy obecni we własnym życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym, a na ile nasz umysł, serce i ciało tkwi w historiach rodzinnych, w przeszłości. Wszyscy, mniej lub bardziej świadomie przenosimy naszą przeszłość, nasze historie rodowe na obszar zawodowy, a także do przestrzeni naszego życia prywatnego. Jednak, aby doświadczyć spełnienia zarówno na polu biznesowym jak i osobistym, potrzebujemy wolności od tego, co już było. Zanurzenie w przeszłości jest swoistym utknięciem, zatrzymaniem, zamrożeniem. „TKANKI SUKSESU Anny Choińskiej” wskazują drogę wyjścia z impasu, puszczenia i uwolnienia od dawnych, skostniałych traum.

Formularz zgłoszeniowy

TKANKI SUKCESU
– sesja indywidualna –

  Ilu ludzi w sposób dorosły i świadomy zdaje sobie sprawę, z tego, że „przyrasta” do drzewa rodowego, jego sumienia i zasad?

  Za każdym razem, kiedy nie realizujemy swojego osobistego potencjału, nie wykorzystujemy w pełni swoich możliwości i talentów – zatrzymujemy się w imię kogoś lub czegoś w przeszłości.

  Nazywamy to w Instytucie Anny Choińskiej „niewidzącą miłością dziecka”.

  Kiedy pozostajemy w niewidzącej miłości dziecka, pozostajemy w tym, co nazywamy Losem – czyli zapisem naszej przeszłości, odziedziczonym niejako po naszych przodkach, będących nieuświadomionym dziedzictwem, a nie naszym świadomym wyborem. Pozostając „w Losie” żyjemy nieświadomie „sterowani” przeszłością,  zamiast świadomie kierować swoim obecnym życiem.

  W efekcie, zamiast w pełni żyć tu i teraz, jesteśmy nieobecni, przytwierdzeni, zamroczeni…

  Jak mamy zatem rozglądać się za Przeznaczeniem, za byciem uzdrawiającym, leczącym, wspierającym, pomagającym i wolnym człowiekiem, jeżeli mnie jako mnie, nie ma tu i teraz, bo jestem tam, w przeszłości, pośród wielu, z których przychodzę?

  Przejście przez TKANKI SUKCESU pozwala nam skierować „latarkę  świadomości” na te nieuświadomione obszary, na te połączenia z przeszłością, które nas obciążają, unieruchamiają, zniewalają…

  Budując swój biznes, a mając nieuświadomione połączenia z przeszłością, na poziomie duszy, serca a nawet ciała, doświadczamy trudu i oporu. Wówczas relacja z koleżanką z pracy jest na głębszym poziomie ciężką relacją z mamą, a  szef, który jest agresywny pokazuje mi jakiegoś wykluczonego z rodziny mężczyznę, który na przykład stosował przemoc.

  Takie schematy przychodzą z głębi serca dziecka w nas i przenoszone do dorosłości potrafią działać latami. Dzięki pracy w ramach TKANEK SUKCESU uda nam się pójść, zobaczyć, poczuć, otworzyć na nowe, przychodzące wraz ze zdaniem, które kierujemy do tej koleżanki albo tego szefa: z nami to nie ma nic wspólnego.

  Uwalniająca jest świadomość, że tworzenie ciężkich relacji w życiu tej koleżanki, albo atmosfery przekraczania granic przez szefa jest ich osobistym połączeniem z kimś z  ich Rodu.

  Okazuje się tym samym ostatecznie, że wszystko jest historią jakiejś miłości.

  Kiedy ta miłość każe się bać, ukrywać, złościć, niszczyć, wchodzić w niemoc w obliczu naszych relacji zawodowych, wtedy działa nic innego jak coś, co ja nazywam w Instytucie „niewidząca miłością dziecka”. Miłością, która potrafi doprowadzić nas na granice osobistych możliwości.

  Dopiero zobaczenie głębszych i szerszych kontekstów rodowych otwiera nas na „widzącą miłość dorosłego serca”, co zaś rozpoczyna proces uzdrawiania na wielu poziomach i w zupełnie nowych przestrzeniach.

  Zapytaj się siebie na przykład:

  Gdzie siebie czujesz bardziej – tu czy gdzieś daleko?

  Czy jesteś w miejscu, w którym jesteś gotowa / gotowy odpowiedzieć na wezwanie do uzdrawiania siebie, swojej rodziny i przeniesienia go na poziom biznesowy?

  Czego lub kogo Ci tam brakuje albo na co czekasz?

  Na jaką pomoc czekasz albo od czego uzależniasz ozdrowienie?

  Jakie pytania rodzą się w Tobie często z frustracji i niemocy?

  Jak długo dasz radę jeszcze trwać w impasie?

  Co czujesz, kiedy wracasz wciąż i wciąż do tych samych lub podobnych zdarzeń w życiu codziennym w relacjach, związkach w biznesie i w spełnieniu?

  Gdzie jesteś, kiedy nie ma Cię tutaj, w Twoim własnym życiu?

  Czyje myśli, zdania i przekonania słyszysz w sobie?

  Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi podczas spotkania i / lub kursu „TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej”

  „TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej” powstały w odpowiedzi na to, co czuje bardzo wiele osób w ostatnim czasie przełomów.

  Uruchamiają dialog wewnętrzny, refleksje oraz wiele pytań osobistych.

  Pokazuje, gdzie każda z nas jest, zwłaszcza wtedy kiedy wciągają go skrajności emocji i / lub zachowań.

  Jak pracujemy podczas kursu „TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej”?

  Każdy moduł rozpoczyna się od wyjaśnienia kontekstów oraz dynamik rodowych w obrębie poszczególnej Tkanki. Opis opiera się na doświadczeniach zdobytych zarówno od moich nauczycieli podczas osobistej drogi rozwoju, jak i na moich własnych odkryciach, przychodzących wraz z kolejnym klientem, wraz z kolejnym człowiekiem i jego historią miłości. Opowiadam o stopniach prowadzących do sukcesu jako nauczyciel i uczeń. Jako kobieta, która przeszła przez proces odnawiania poszczególnych tkanek i jako człowiek doświadczający życia w swojej pełni. Mówię zarówno jasno i klarownie, wręcz jak wykładowca, ale też wchodzę na głębsze przekazy, budując czasami zdania, które mają za zadanie ominąć logikę, by trafić wprost do serca.

  Po części wprowadzającej prowadzę moją autorską medytację do danego tematu. To „wewnętrzne podróże”, których uczyłam się od samego Hellingera, ale są też zapisem bazującym na moich osobistych jakościach pracy z obrazem i słowem. Dobierane są nie tylko często do tematu, ale też do danego człowieka, jego możliwości oraz do poziomu jego kanałów percepcji. Czasami medytacja jest głębokim doświadczeniem połączenia z emocjami ukrytymi pod wieloma warstwami, czasami to zwyczajne słuchanie moich słów, aby pojąć coś na poziomie umysłu, zanim serce odważy się poczuć moc przekazu.

  Kolejnym krokiem są zadania do pracy nad sobą. Jako nauczyciel, pedagog, mam łatwość w tworzeniu narzędzi do pogłębiania osobistych procesów uzdrawiania. Kreuję je wręcz z każdym klientem na nowo, tworzę tak, aby stały się kotwicą nowych przyzwyczajeń, albo fundamentem nowych działań. Opieram je na zasadach funkcjonowania umysłu, na wizualizacjach, na tzw. zdaniach mocy, łącząc z pracę z ciałem lub działaniem, które najgłębiej transformuje proces zmiany. Pobudzają do myślenia, czucia i tworzenia nowych ścieżek neuronalnych.

  Ostatnia część to cytaty. To słowa moich nauczycieli zapamiętane w sercu i umyśle, albo moje własne przychodzące z głębszych wglądów w tzw. polu rodowym. Są domknięciem i uświadomieniem głębszego znaczenia każdej Tkanki. Są kropką nad „i” naszych decyzji, co do dalszej drogi. Są moim wielkim podziękowaniem za każde olśnienie, które wolno mi zdobywać dzięki każdemu człowiekowi, który przychodząc na spotkania ze mną, ufając i podążając za mną. Są cudownym sposobem pomnażania dla wielu poprzez dzielenie się!

  Kurs TKANKI SUKCESU ZNAJDZIESZ tutaj: https://choinska.com.pl/produkt/tkanki-sukcesu-kurs-online/

  To wyjątkowy i jedyny taki projekt w Polsce.

  Dla każdego, kto potrzebuje najpierw sam, krok po kroku, zanim zwróci się o wsparcie, głębsze wyjaśnienia albo uwalniającą pracę nad ostatecznym wyjęciem ze wzorców.

  Jak pracujemy podczas indywidualnej sesji biznesowej „TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej”?

  Nasze spotkanie jest szkoleniem, jest szansą na zdobycie wiedzy w szerszym zakresie, jest możliwością odkrywania głębszych kontekstów budowania sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

  Możliwe jest zarówno w Instytucie Anny Choińskiej, jak i w formie szkolenia online na platformie zoom. Bez wątpienia preferuję bycie razem i możliwość współtworzenia każdego kroku w bliskości, jednakże ilość zapytań o naukę Tkanek od osób z zagranicy dała mi odwagę do otwarcia się również na działania online.

  Czas trwania sesji to 4 – 4.5 godziny ( zarówno offline, jak i online)

  Przechodzimy przez każdą Tkankę, każdy kolejny temat, badając wnikliwie miejsce w którym mogły powstać utknięcia. Szukamy zatrzymania oraz wycofania się potencjału tworzenia, życia w pełni i rozwoju w czasie naszej podróży przez życie do teraz. Dodatkowo badamy też, na poziomie dynamik to, co zadziewa się w firmie lub organizacji na poziomie nieuświadomionych ruchów wewnętrznych, nazywanych przeze mnie też często „DNA BIZNESU”. Układamy na nowo „informację genetyczną firmy” ( Anna Choińska) w szerszym kontekście, aby mogła rozpocząć nowe, zdrowsze funkcjonowanie. Abyśmy my sami mieli nareszcie szansę ruszyć na szersze wody, otworzyć się na większy przepływ, uwolnić od balastu zatrzymującego nas do pełni rozkwitu.

  TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej zaczynają się od słowa TAK na poziomie zerowym i kończą słowem TAK na poziomie dziewiątym. Poszczególne Tkanki nazwałam następująco:

  • JESTEŚMY GOTOWI!
  • ZACZYNAMY!
  • ZBIERAMY LUDZI!
  • WIEMY JAK!
  • ROBIMY!
  • WIEMY DOKĄD!
  • JESTEŚMY WSPARCIEM!
  • MAMY PEŁNĄ JASNOŚĆ!
  • POMNAŻAMY DALEKO PONAD!
  • JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

  Szkolenie TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej jest dla bardzo odważnych. Dla osób, które gotowe są spojrzeć głębiej, na szersze konteksty, na często niepojęte połączenia tego, co osobiste z tym, co zawodowe. To wspólny czas odkrywania nowych szans i ścieżek.

  Marzy mi się, aby każdy kto zmierza ku więcej lub pragnie wypłynąć na szersze wody, przed dalszą podróż uporządkował swoją przeszłość, by nareszcie stanąć we własnym życiu, na własnym fundamencie, bezpiecznie i spokojnie wśród wielu, czerpiąc kreatywność i mądrość w nowym formacie biznesu z zasobów własnego, dorosłego, przebudzonego serca.

  UWAGA!

  TKANKI SUKCESU Anny Choińskiej służyć mogą również jako proces rozwojowy w drodze do wzrastania w obszarze osobistym.

  Tkanki pozostają te same, jednak konteksty pokazywane są w inny, mniej zawodowy, sposób. To swoista checklista, GPS na życie w miłości, w związkach, w macierzyństwie, ale też w procesie zdrowienia z chorób. Przejście ze mną poszczególnych tkanek pomaga ułożyć na nowo obraz siebie, jako człowieka w drodze do uwolnienia się z przeniesionej na dorosłe życie miłości dziecka. Miłość, relacje, dzieci, zdrowie – potrzebują nas odważnych i dorosłych. Świadomych mocy naszego osobistego przeznaczenia ponad losem, który bierzemy na siebie z historii rodowych.

  W jakich obszarach prowadzimy do Sukcesu:

  • PARNERSTWA
  • RODZICIELSTWA
  • ZDROWIA
  • EMOCJI
  • BIZNESU
  • PRZESTRZENI

  Miejsce: możliwy udział off line lub on line

  Sposób pracy: sesje indywidualne lub warsztat

  Formularz zgłoszeniowy

   Zapraszamy na bloga

   "Słowa otwierają szczeliny umysłu i serca.
   Są w służbie wglądów, olśnień i uświadomień.
   Korzystaj z tego, czym się tutaj dzielę, do woli.
   Pomnażaj je w Twoim życiu z radością"

   Anna Choińska

   © 2024 Anna Choińska. Technologia Hedea.pl. Kreacja Wiktoria Czarnecka.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Wróć do sklepu