Anna Choińska

Warsztat Ustawieni w życiu

Nowe Ciche Ustawienia Rodzin metodą
Berta Hellingera
Kameralne spotkanie konsultacyjne

Ustawienia Hellingerowskie są krótkoterminową metodą pomocy w wielu obszarach życia. Dają okazję do wglądu w system rodzinny i rozpoznanie tych dynamik, które zaburzają naturalny porządek. Szczególnie sprawdzają się w konfliktach w obrębie relacji i związków, w chorobie, w uzależnieniach, w problemach z dziećmi i młodzieżą, w sporach rodzinnych oraz zawodowych, na płaszczyźnie zawodowej, w problemach z firmą lub przedsiębiorstwem. Tym samym wachlarz możliwości zastosowania metody jest bardzo szeroki i otwiera zupełnie nowe postrzeganie tego, co przynależy do naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.


Praca ustawieniowa (grupowa lub indywidualna) wyłania na światło dzienne więzi oraz dynamiki rodzinne stające nam na drodze do pełni szczęścia, do sukcesów osobistych i / lub zawodowych, do zdrowia zarówno fizycznego jak i duchowego.

Kiedy tylko pochwyci nas ta większa miłość, zwana przez Berta Hellingera Miłością Ducha, ta która wychodzi daleko poza osądy, oceny i wykluczenia, wtedy docieramy do siebie samych, do tych, którymi naprawdę jesteśmy, bez konieczności odłączania się od naszych korzeni.

Zaczynamy pojmować, że NIC NIE JEST OSOBISTE.

Tym samym uwalniamy się od czegoś, co nas zatrzymuje i ruszamy ku własnemu życiu. Ruszamy ku więcej. Ruszamy ku miłości, która mówi wszystkim i wszystkiemu TAK, bez względu na to jakie ono jest.

Przeszłość jest wreszcie za nami, my stajemy w tu i teraz z zupełnie NOWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, by ruszyć ku nowej przyszłości.

KU PRZYSZŁOŚCI, w której miłość może płynąć swobodnie.

Stąd też moją myślą przewodnią w podejściu systemowym jest zdanie Berta Hellingera: Tylko miłość uwalnia.


Warsztat przeznaczony jest dla osób, które:

  • szukają pomocy dla siebie
  • szukają pomocy dla swojego dziecka
  • szukają pomocy dla kogoś ze swojej rodziny
  • chciałby zobaczyć Nowe Ustawienia Rodzin w praktyce
  • pracują w zawodach związanych z pomaganiem
  • chciałyby dotrzeć do istoty swojego problemu przy pomocy Ustawień
  • szukają zrozumienia przyczyn swojej sytuacji, aby dzięki tej świadomości móc lepiej stawiać czoła ciężkiej codzienności
  • są zainteresowane rozwojem
  • poszukują inspiracji
  • poszukują gotowych narzędzi pomocy dla siebie lub innych.

Warsztat odbywa się w kameralnej grupie.


Termin 1

17.12.2021 (piątek) godzina 16.00 – 19.00/19.30

Termin 2

18.12.2021 (sobota) godzina 10.00-13.00/13.30

Termin 3

18.12.2021 (sobota) godzina 16.00 – 19.00/19.30

Termin 4

19.12.2021 (niedziela) godzina 10.00 – 13.00/13.30

Koszt udziału w spotkaniu kameralnym:
Praca własna: 550zł

Sposób zapłaty:

Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu jest wypełnienie formularza oraz wpłata zadatku w wysokości 150zł przelewem na rachunek bankowy.

Pozostała część płatna gotówką lub przelewem przed rozpoczęciem zajęć.

UWAGA: osoby, które będą oczekiwały na wystawienia rachunku za usługę szkoleniową w tytule przelewu powinny podać numer NIP firmy.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Robert Choiński Chiron

Numer rachunku:
17 1950 0001 2006 0773 1637 0002

Koordynatorka

Anna Koppeltel. 504-278-589pn – pt godz. 9 – 17

Wypełnij formularz wstępnej rezerwacji miejsca