Anna Choińska

Szkoła Terapii Mocnego Trzymania

Szkoła Terapii Mocnego Trzymania wg etyki Jiriny Prekop

Program szkoleniowy online, organizowany we współpracy z

Instituto Prekokp Mexico

Czym jest Terapia Mocnego Trzymania według etyki Prekop?

To model terapeutyczny, który ma służyć wszystkim członkom rodziny: nam samym na różnych etapach życia, nam jako dorosłym dzieciom w relacji z naszymi, jako parze w związku, nam jako rodzicom dzieci.

W sposób szczególny TMT wspiera nas w sytuacji, gdy dwie lub więcej osób należących do tej samej grupy rodzinnej ma zranioną więź, a odbudowanie jej na poziomie werbalnym jest praktycznie niemożliwe. Terapia Mocnego Trzymania jest wtedy szansą na spotkanie się poszczególnych osób podczas procesu głębokiej i niezwykle uzdrawiającej konfrontacji poprzez przytulenie. To z dużym prawdopodobieństwem zaburzenie naszych wczesnych więzi z matką i ojcem, począwszy od momentu naszego powstania, przez ciążę, poród, czas poporodowy oraz pierwsze lata życia, powoduje późniejsze konflikty oraz zaburzenia w obecnych lub przyszłych związkach z innymi ludźmi. Zapisane w nas i nieuzdrowione urazy potrafimy przenosić w nas na kolejne pokolenia, blokując przepływ bezwarunkowej miłości, która jest jednym z podstawowych pragnień każdego człowieka. 

Odpowiedzialność terapeutyczna podczas pracy w obrębie zranienia, bólu, żalu a nawet wściekłości wymaga w pierwszej kolejności uporządkowania osobistej historii miłości z naszymi rodzicami. Wejścia w postawę szacunku i zgody na relacje, jakie mieliśmy z naszą matką i z naszym ojcem. Inaczej obecność w procesie terapeutycznym drugiego człowieka spowoduje w nas silne emocje, oceny i osądy, aż po przeniesienia, co automatycznie blokuje drogę do pełnego pojednania i uwolnienia się z raniącej przeszłości. Dopiero po zakończeniu własnej ścieżki wzrastania do człowieczeństwa, możliwe jest wzrastanie w byciu terapeutą TMT według etyki Prekop, której ostatecznym celem jest przywrócenie przepływu miłości w mocnym objęciu.

Terapeuta musi umieć dostosować się do wielu wariantów procesu terapeutycznego. Wymaga to, w zależności od przypadku, dużej empatii, elastyczności i chęci do pracy z ciągłymi zmianami. W każdym przypadku będzie miał do czynienia z głębokim kryzysem w związku, biorąc na siebie odpowiedzialność za doprowadzenie go do rozwiązania i miłości.

Dlaczego warto ukończyć Szkołę Terapii Mocnego Trzymania?

Terapeuci Mocnego Trzymania odczuwają ciągłą satysfakcję, że mogą w krótkim czasie doprowadzić do uzdrowienia trudnych relacji między rodzicami a dziećmi.

Ilość nowych klientów / pacjentów wzrasta ze względu na niesamowite zmiany obserwowane u ludzi, niezależnie od tego, czy są to dzieci, czy dorośli.

Przepływ klientów /pacjentów jest ciągły ze względu na zaskakujące zmiany, co ma dla terapeuty też przełożenie na dochód oraz budowanie własnej, unikatowej marki.

Szkolenie z TMT wiąże się z głęboką pracą wewnętrzną, która umożliwi terapeucie zastosowanie terapii również w czasie, gdy jest ze swoimi pacjentami na szkoleniu, nie tylko w trakcie sesji indywidualnej.

Co jeszcze daje nam Terapia Mocnego Trzymania?

 • Informacje o więzi łączącej matkę z dzieckiem w okresie ciąży iw pierwszych miesiącach oraz o fundamentalnej roli ojca.
 • Umiejętność wyrażania i rozwiązywania obaw i obaw.
 • Integracja jako para na tym ważnym etapie.
 • Zwiększona zdolność do cieszenia się ciążą, połogiem, karmieniem piersią i rozwojem dziecka.
 • Leczenie ran emocjonalnych powstałych w czasie ciąży, trudnego porodu lub cięcia cesarskiego.
 • Rozwiązanie bolesnych uczuć lub rozłąki między matką a dzieckiem w pierwszych tygodniach życia.
 • Przywrócenie więzi między dzieckiem a mamą lub tatą, aby miłość płynęła.
 • Świadomość potrzeb emocjonalnych nastolatków i ich pochodzenia.
 • Umiejętność skracania dystansu z dziećmi.
 • Techniki pozwalające uniknąć pomyłki czym jest ból a czym wściekłość oraz techniki złego zarządzanie emocjami w związku.
 • Techniki poprawiające komunikację z nastoletnimi dziećmi.
 • Przywrócenie więzi z rodzicami.
 • Wsparcie w trudnościach behawioralnych i emocjonalnych.
 • Umiejętność wyrażania nieakceptowanych uczuć (gniew, smutek lub strach).

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe: psycholog, psychiatra, pedagog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy, Gestalt, terapeuta rodzinny oraz zawody pokrewne.
 • Konieczne jest złożenie CV na adres biura (biuro@choinska.com.pl)
 • Minimalny wiek 25 lat
 • Minimum rok doświadczenia w pracy z pacjentami.

Osoby, które nie posiadają wyżej wymienionego wykształcenia, a chciałyby brać udział w Szkole, mogą obrać ścieżkę tzw. *Edukatora Terapii Mocnego Trzymania wg etyki Prekop.

*O szczegóły zapytaj mailowo: biuro@choinska.com.pl


Przykładowe cele szkolenia TMT według Prekop:

 • Zapoznasz się z podstawami Terapii Mocnego Trzymania
 • Wyjaśnimy Ci sposoby postępowania z gniewem* i ich wpływu na nasze bliskie relacje.
 • Zapoznasz się z “wyposażeniem emocjonalnym” począwszy od dzieciństwa.
 • Doświadczysz objęcia w obliczu intensywnych uczuć.
 • Zapoznasz się z wpływem zranień emocjonalnych z dzieciństwa na osobowość dorosłego.
 • Poznasz rolę mózgu w Terapii Mocnego Trzymania
 • Zapoznasz się z potencjałem oddziaływania praktyki obejmowania.
 • Uświadomisz sobie, jak zarządzasz gniewem i nauczysz się go wyrażać – ćwiczenia z ciałem
 • Zapoznasz się ze znaczeniem napadów buntu jako wyrazu siły woli w celu ugruntowania właściwej tożsamości “ja” u dziecka
 • Spojrzysz na własny system rodzinny.
 • Poznasz znaczenie bycia obejmowanym w dzieciństwie.
 • Poznasz zasady Inteligentnej Komunikacja w Rodzinie
 • Nauczysz się różnych strategii odblokowywania relacji dzięki Inteligentnej Komunikacji w Rodzinie
 • Nauczysz się komunikatów: narracji, odmawiania, ostrzegania i uzasadniania w IKR
 • Zapoznasz się z oddziaływaniem lęku generowanego przez umysł i wywołującego zaburzenia
 • Nauczysz się rozpoznawać własne uczucia i empatycznie je komunikować
 • Nauczysz się praktycznych technik zarządzania lękiem i panowania nad myślami
 • Odkryjesz własne wewnętrzne dziecko poprzez postać wewnętrznego obserwatora
 • Etyka Mocnego Trzymania: dokument do zrozumienia i przyswojenia, podstawowa koncepcja dotycząca kwestii swobody w Terapii Mocnego Trzymania
 • Nauczysz się osiągać porozumienie w sytuacji lub konflikcie angażującym wszystkich członków rodziny.
 • Dowiesz się więcej na temat fazy edypalnej
 • Wywiad systemowy: zapoznasz się z korzystnymi narzędziami na podstawie własnego doświadczenia i nauczysz się z nich korzystać.
 • Adopcja: zapoznasz się z porządkiem systemowym występującym przy adopcji. Dowiesz się, jak postępować z rodzicami adopcyjnymi w ramach przygotowania do Terapii Mocnego Trzymania
 • Dokonasz analizy książki “Mały tyran”
 • Utrwalisz wiedzę w celu jej dalszego przekazywania rodzicom.
 • Nawiążesz kontakt z wewnętrznym mędrcem
 • Doświadczysz osobistej pracy z wewnętrznym nastolatkiem w celu zidentyfikowania własnych procesów emocjonalnych na tym etapie rozwoju
 • Poznasz, doświadczysz i nauczysz się tych wariantów Terapii Mocnego Trzymania
 • Uzdrowisz ranę pozostawioną w ciele i duszy w wyniku aborcji
 • Poznasz kroki prowadzące do Terapii Mocnego Trzymania u dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie
 • Nauczysz się identyfikować i klasyfikować zranienia emocjonalne w budowaniu osobowości
 • Ustalisz (w formacie 3-kolumnowym) ścieżkę prowadzenia Terapii Mocnego Trzymania dla dziecka
 • Zapoznasz się z wytycznymi i przygotujesz do prowadzenia Terapii Mocnego Trzymania dla dzieci.
 • Przeprowadzisz Terapię Mocnego Trzymania z pacjentami pod nadzorem prowadzącej

ORAZ CELE DLA KIERUNKU EDUKATORÓW METODY TMT W POLSCE

 • Ukończysz szkolenie instruktorskie w zakresie prowadzenia kursów przy użyciu skutecznej metodologii
 • Zdobędziesz umiejętności projektowania, opracowywania i integrowania programów psychoedukacyjnych z myślą o rodzinach, szkołach i uczniach
 • Zdobędziesz wiedzę, jak rozpowszechniać informacje o warsztatach, konferencjach, seminariach, kursach, kongresach, forach, prezentacjach i innych wydarzeniach w celu promowania więzi w systemie rodzinnym i szkolnym.

Przykładowy zakres tematyczny na poziomie I ONLINE (6 modułów szkoleniowych):

 • Historia Terapii Mocnego Trzymania
 • Zasada biegunowości
 • Wolne “ja” a bezwarunkowa miłość
 • Ambiwalencja
 • Krzywa uczuć
 • Tworzenie więzi
 • Biologiczne podstawy Terapii Mocnego Trzymania
 • Podstawowe pojęcia związane z obejmowaniem jako sposobem życia
 • Obejmowanie dorosłych dzieci przez rodziców
 • Postępowanie z uczuciem gniewu/wściekłości.
 • Głęboko zraniona tożsamość “ja”
 • Obejmowanie dziecka będącego na etapie napadów wściekłości.
 • Obejmowanie dziecka pierworodnego, gdy przybywa mu rodzeństwo
 • Neurologiczne podstawy komunikacji
 • Diagram rodzinny
 • Obejmowanie w parze.
 • Obejmowanie nastoletniego dziecka
 • Wykres Wewnętrznego Obserwatora
 • Etyka Mocnego Trzymania
 • Obejmowanie umierających
 • Uścisk pocieszenia w obliczu utraty bliskiej osoby

Przykładowy zakres tematyczny

na poziomie II ONLINE:

(6 modułów szkoleniowych)

 • Dochodzenie do porozumień
 • Wywiad systemowy (z tabelą do obserwacji)
 • Adopcja i jej traktowanie w Terapii Mocnego Trzymania
 • Porządek w miłości
 • Obejmowanie dziecka adoptowanego przez rodziców.
 • Dziecko-tyran
 • Drabina systemowa
 • Radzenie sobie ze smutkiem podczas ćwiczeń z “jaskinią”
 • Ćwiczenie integrujące dwie części osobowości
 • Terapia Mocnego Trzymania dla nastolatków cz. 1.
 • Zapoznanie z dynamiką i zmianami w osobowości w okresie dojrzewania.

Przykładowy zakres tematyczny

na poziomie III STACJONARNIE

(3 moduły szkoleniowe)

 • Terapia Pojednania z żyjącymi lub nieżyjącymi rodzicami
 • Terapia Mocnego Trzymania mająca na celu odzyskanie matczynej miłości
 • Terapia Mocnego Trzymania dla dorosłych dzieci i ich rodziców.
 • Terapia Mocnego Trzymania dla pary
 • Terapia Mocnego Trzymania w pożegnaniu partnera z przeszłości
 • Terapia Mocnego Trzymania w przypadkach aborcji
 • Mocne trzymanie w leczeniu niezakończonej żałoby
 • Terapia Mocnego Trzymania umożliwiająca pojednanie między rodzeństwem
 • Narodziny w Mocnym Trzymaniu (uleczenie przerwanego ruchu ku matce)

Przykładowy zakres tematyczny:

na poziomie IV ONLINE

(6 modułów szkoleniowych)

 • Integracja wiedzy
 • Historia kliniczna
 • Historia kliniczna niemowlęcia
 • Umiejętności pozwalające na rozpoznawanie ran emocjonalnych
 • Narodziny w Mocnym Trzymaniu dla dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie
 • Zranienia emocjonalne i ich uzdrawianie w Terapii Mocnego Trzymania
 • Ścieżka postępowania
 • Praca wstępna z rodzicami w zakresie Terapii Mocnego Trzymania dla dzieci (9 kolumn)
 • Integracja końcowa, przygotowanie rodziców do Terapii Mocnego Trzymania (3 kolumny)
 • Harmonijka (ściągawka) do Terapii Mocnego Trzymania
 • Postępowanie po Mocnym Trzymaniu
 • Konsultacja przypadków praktycznych  (dwa moduły)

ZAKRES TEMATYCZNY MODUŁÓW DLA EDUKATORÓW METODY TMT

(3 moduły szkoleniowe)

 • NLP dla nauczycieli
 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Proces programowania w szkoleniu
 • Planowanie metod nauczania
 • Nauka w oparciu o kompetencje
 • Integracja i strategie grupowe
 • Karta opisowa
 • Przewodnik dydaktyczny
 • Opracowanie programu dla rodziców

Terapia Mocnego Trzymania zabiera dziecko lub osobę dorosłą w przestrzeń, w której ponownie odczuwa ból skumulowany w tych kluczowych momentach życia.

Mocne trzymanie w objęciach lub przytulanie całym ciałem koi ból, daje trzymanej osobie poczucie, że nie jest sama i oferuje jej bliskość niezbędną, aby mogła znaleźć w sobie odwagę i dotknąć tego bólu, który jest równie stary co głęboki”.

Skąd pochodzi mój ból? (Wydawnictwo Świadome Życie)

https://www.swiadomezycie.eu/index.php?id_product=19&rewrite=skad-pochodzi-moj-bol&controller=product


Ceny modułów

1 moduł online (platforma Zoom) – 1200 zł

1 moduł stacjonarny2200 zł

Całość Szkoły trwa 2 lata.

Wpłata na rachunek bankowy:
Anna Choińska Othala Communication 
Oborniki Śl. ul. Chopina 3
Bank Pekao 59 1950 0001 2006 9150 0850 0002

UWAGA: osoby, które będą oczekiwały na wystawienia rachunku za usługę szkoleniową w tytule przelewu powinny podać numer NIP firmy.

Linki do poszczególnych modułów (Zoom) wysyłane będą na dzień przed wydarzeniem drogą mailową.


Wypełnij formularz wstępnej rezerwacji miejsca

  Mail z potwierdzeniem nie dotarł? Sprawdź folder Spam.

  Terminy szkolenia

  ZjazdData
  18-10 kwietnia 2022
  213-15 maja 2022
  317-19 czerwca 2022
  422-24 lipca 2022
  526-28 sierpnia 2022
  630 września – 2 paź. 2022
  714-16 października 2022
  818-20 listopada 2022
  99-11 grudnia 2022
  1020-22 stycznia 2023
  1124-26 lutego 2023
  12 24-26 marca 2023

  Linki do poszczególnych modułów (Zoom) wysyłane będą na dzień przed wydarzeniem drogą mailową.

  Całość Szkoły trwa 2 lata.