Medytacja „Co to znaczy pieniądze?”

Medytacja „Co to znaczy pieniądze?”

Medytacja „Co to znaczy pieniądze?”

Co to znaczy pieniądze?

Pieniądze są pokarmem,

który pozwala nam żyć i przeżyć.

Są jak życiodajne mleko matki.

Wielu chce leżeć na tej piersi

przez całe życie,

aby tylko brać, brać i brać,

pozostając przy tym dziećmi.

Dopiero kiedy zauważą,

że mają już absolutnie wszystko

– od mamy jak i od taty –

stają się dorośli, a tym samym

gotowi do dawania.

Wtedy zaczynają się bogacić.

Wraz z ubogaceniem

napełniają siebie samych

tym życiodajnym pokarmem,

by dzielić się nim z innymi,

by służyć kolejnym pokoleniom,

aż po pomnażanie

bogactwa życia i świata.

Copyright by Bert Hellinger

Tłumaczenie oraz opracowanie:

Anna Choińska Hellinger Team Polska

Na podstawie notatek własnych

ze spotkania z Bertem w Austrii.

Hellinger Polska

26 czerwca 2018