Anna Choińska

Nota prawna

Proponowana terapia / warsztat (Nowe Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera i/lub Pojednanie z Rodzicami w wizualizacji z elementami Terapii Mocnego Trzymania według Prekop) nie stanowi zabiegów medycznych i nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie jest tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych.

Jej celem jest profilaktyka oraz wspieranie klienta w jego powrocie do zdrowia zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Daje dodatkowo informację na temat zaistniałej sytuacji z punktu widzenia systemu rodzinnego oraz mając na uwadze zaburzenia w obrębie podstawowych więzi i relacji.

Zastrzegam sobie prawo do łączenia metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń i/ lub warsztatów terapeutycznych w charakterze klienta (z naciskiem na pracę własną!) oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne i/lub warsztaty) każdy uczestnik podejmuje dobrowolnie.